• कर्णाली प्रदेश सरकार

  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

  पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

  दैलेख


  प्रतिबेदन
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  2 ०७७ कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी प्रतिबेदन 2077-08-05 View
  3 प्रथम चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2077-08-04 View
  © 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.