• कर्णाली प्रदेश सरकार

  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

  पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

  दैलेख


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 निशुल्क स्वास्थ शिबिर अन्य 2078-01-15 View
  2 निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-08 View
  3 व्यावसायिक कृषकका लागि यन्त्रिकरण कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-23 View
  4 व्यावसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन आव्हानको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-23 View
  5 प्रस्ताव आव्हानको सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-01 admin View
  6 ल्याव भवन निर्माणको टेण्डर आव्हान सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-21 admin View
  7 कृषी व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-10 admin View
  8 गाईको व्यवसायिक कृषी उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-10 admin View
  © 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.