• कर्णाली प्रदेश सरकार

  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

  पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

  दैलेख


  लिंकहरु
  क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
  1 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय https://www.moald.gov.np/
  2 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
  3 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
  4 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
  5 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
  6 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
  7 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
  8 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश http://molmac.karnali.gov.np/
  © 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, दैलेख
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.